hits

Brukertest av FFaktura.no

FFaktura.no - https://www.ffaktura.no


 

Mitt inntrykk

FFaktura er et relativt nytt fakturaprogram, som firmaet F Project AS har utviklet. Programmet har en flat pris på 80,- per måned. Det er veldig lite informasjon på nettsiden til dette produktet, og forventet informasjon som f.eks. hvem som står bak systemet må en lete lenge etter.

Når du skal ta systemet i bruk må du først opprette en bruker og et firma i systemet. Denne jobben er raskt unna gjort. Etter registreringen kommer du inn i systemet.

Det tar ikke mange minuttene før en har trykt igjennom hele systemet og fått et enkelt overblikk over hva en kan gjøre der. Systemet er ganske enkelt. Det er tre oppgaver du kan utføre, opprette kunder, varer og faktura/kreditnotaer. I tillegg kommer en enkel mulighet for å justere noen innstillinger.

Det er mulig å ha flere firmaet tilknyttet samme brukerkonto, men om det da kommer en ekstra kostnad på dette kommer ikke klart frem.

Kunder og varer opprettes ved å legge inn den nødvendige informasjon. I tillegg kan kundelister bli importert fra andre system. Fakturaer og kreditnotaer opprettes i et WYSIWYG miljø. Det vil si at du lager fakturaen ved at den ser ut på skjermen slik som den vil bli værende når du ferdigstiller den. Faktura kan opprettes som PDF, og denne kan enten skrives ut av deg eller bli sendt på e-post til kunden. Disse tre oppgavene gjøres lett og enkelt, og det er ikke vanskelig å skjønne hvordan en bruker systemet.

Fakturaprogrammet kommer i tre forskjellige språkdrakter. Norsk, engelsk og polsk.

Konklusjon

Fakturaprogrammet er av det veldig enkle slaget. Det er få valgmuligheter og funksjonaliteten er veldig begrenset.  Det er f.eks. ingen mulighet til å sende EHF fra systemet. KID er ikke mulig, ingen muligheter for rapportering. I tillegg dukker det opp norsk/engelske tekster rundt i systemet.

Mitt inntrykk er at dette fakturaprogrammet er noe en IKT-student har laget som en del av et skoleprosjekt. Det er absolutt ingen grunn til å betale 80,- i mnd for dette systemet.

Det finnes flere og bedre systemet som er gratis eller billigere enn denne løsningen.

Brukertest av Visma aAccounting Faktura

Visma eAccounting Faktura - https://www.visma.no/eaccounting/fakturaprogram/


 

Mitt inntrykk

Har den siste tida gjort ein grundig test av fakturaprogrammet Visma eAccounting Faktura. Du har muligheita til å teste ut fakturaprogrammet i 14 dagar, etter testperioden aukar månadsprisen til 99,-. Etter registrering og godkjenning av brukaravtalar får du tilgang til systemet.

Fakturasystemet fungerer godt og er raskt og enkelt i bruk. Dei viktigaste innstillingane har du gjort unna når du starta systemet første gang. Har du behov for å endre innstillingar så gjer du det lett frå hovudmenyen. Her finnes mange val som du kan gjera og som er med på å gjera systemet enklare i bruk.

Etter at alle innstillingane er i orden er det oppretting av kunde og varer (begrepet artikler brukast i systemet) som står på planen. Dette går raskt og enkelt. Under varer har du også muligheten for å registrere varebeholdning og innkjøpspris. Dette er to funksjonar som kan være kjekke å ha.

Etter at kundar og varer er oppretta er det på tide å opprette den første fakturaen. Dette går også leikande lett og innan kort tid har eg oppretta og sendt den. Det dette systemet har som eg ikkje har sett på veldig mange andre system er muligheita for å legga til eigne tekstlinjer saman med fakturalinjene. Det kan være nyttig når du f.eks. ønskjer å beskrive meir detaljert om kva varelinjene handlar om. Du har også muligheit for å opprette ordre/tilbud. Dette oppretter du også enkelt, dei har sjølvsagt eigne nummerseriar.

Du kan også hente ut nokre få rapportar. Det er fakturajournal, salgsstatistikk og ubetalte kundefakturaer. Under uthenting kan du sjølvsagt justera forskjellige filterval for å få ut det du treng.

Konklusjon

Visma eAccounting Faktura er ikkje eit veldig avansert system, det har du treng for å kunne fakturere og ikkje så mykje meir. Dersom du kombinerer dette systemet med andre produkt i Vismas produktportefølje så vil du få meir utbytte av det. Men då vil og månadsprisen stige tilsvarande.

Etter å ha brukt systemet ei stund er det fleire funksjonar som eg meine bør væra med og som eg savne. Klarer f.eks. ikkje å finne muligheit for utsending av faktura på EHF, massefaktureringa er godt gjømt og savne muligheita for å kunne hente ut fleire rapportar.

Konklusjonen min blir at systemet er ikkje dårleg, men det gjer deg veldig lite igjen for prisen det kostar. Eg har tidligare anbefalt Cretica Faktura, gratisversjonen av det systemet har meir funksjonar tilgjengeleg enn det Visma eAccounting Faktura har.

Dersom dette systemet kanskje ikkje er noko for deg så finn du ein oversikt over norske fakturaprogram og funksjonalitet her

Fakturaavstemning 2018

Her er en liten undersøkelse, hvilke fakturaprogram bruker du i dag?

Hvilke fakturaprogram bruker du?
Har ikke bestemt meg enda
Conta Faktura
Cretica Faktura
Visma eAccouting Faktura
SendRegning.no
BeeBills
TimeRabbit
Dokus Faktura
Fakturo
Fakturer.no
Debet.no
FakturaNett
FakturaX
Other
Please Specify:
Created with QuizMaker

Ingen hjelp å få hos SendRegning.no?

Eg har vært i kontakt med ein brukar av tjenesten SendRegning.no. Han var lettare frustrert over fakturaløysningen og kundeservicen.  Han hadde brukt tjenesten i nokre år, og han sende ut ca 5-10 fakturaer i året.

Det hadde nå oppstått ein utfordring/problemstilling som han tok kontakt med SendRegning.no for å få svar på. Han stilte spørsmålet på facebook sida til fakturatjenesten.

Nå, nesten to månader etter spørsmålet vart stilt har han framleis ikkje fått noko svar.

Dersom ein besøker facebook sida til SendRegning.no ser det ut som om det er fleire som heller ikkje har fått svar på sine spørsmål. Det kan virke som om einaste måte å få svar på er å kontakte tjenesten på telefon til 14,- minuttet.

Dette er for dårleg av SendRegning.no og vi anbefaler derfor ingen av våre lesere til å bruke denne tjenesten.

P.S : Det høyrer med til historia at brukaren som tok kontakt med meg, og som ikkje fekk hjelp av SendRegning.no skifta fakturaløysning, og brukar nå eit system der han er fornøgd med både systemet og kundeservicen.

Har du hatt problem med SendRegning?, kommenter gjerne!

Brukertest av BeeBills

BeeBills - https://www.beebills.com


 

Mitt inntrykk

BeeBills er eit heilt nytt norsk fakturaprogram som du får i både norsk og engelsk språkdrakt. Fakturasystemet har ingen gratis versjon men du kan teste det ut i 30 dagar før du bestemmer om dette er noko for deg. 

Startpakken som er den enklaste versjonen av systemet startar på 69,- per måned/bruker. Proffpakken har en årlig pris på 499,-. 

Under registreringa i systemet må du legge inn informasjon om deg sjølv, du vel kva abonnement du ønskjer å bruke. For å kunne begynne gratis måneden må du legge inn kortinformasjonen din. 

Første gang vi brukte systemet så klarte eg å "hoppe" over betalingsdelen av registreringa. Slik at eg kom inn og fekk testa systemet. Når eg seinare har forsøkt å få tilgang til eksisterande konto eller opprette ein ny så får eg ikkje tilgang tilsystemet sjølv om det blir opplyst at eg innlogga.

Men tilbake til den gangen eg fekk tilgang og fekk testa systemet grundig. 

I dette systemet finn du dei vanlege funksjonane som du kan forventa av eit fakturasystem. Kundar, produkt, timeføringar og fakturaer.

Du oppretter raskt den informasjonen du trenger for å kunne starte faktureringa. Det ser ut som einaste måte du får levert ein ferdig faktura til kunde på er å skrive den ut sjølv/ sende på e-post.

Konklusjon

Det første som trekker ned og øydelegg heile førsteinntrykket på faktuaprogrammet er hastigheita på nettsida. Denne sida har utan tvil den dårlegaste innlastingstida av alle systema som eg har testa. GTMetrix rapporterte at det tar heile 9.2s før hovudsida er ferdig lasta. Det er ikkje kun hovudsida som er sein, det same gjeld rundt i heile systemet.

Eg synst at systemet inneheld veldig få funksjoner og eg meinar du utan problem vil kunne finne andre gratisalternativ som fungerer betre.

Det er derfor ingen grunn til å betale for eit fakturasystem som har så få funksjonar og som har så mange problem. 

Vi har her en oversikt over fakturaprogram som vi anbefaler.

Fakturaprogrammer og funksjonalitet 2018

Vi har testet mange av de norske fakturaprogrammene som vi mener det er verdt å teste.

For å gjøre det enklere for deg å velge har vi her laget til en sammenlikning av pris og funksjonalitet på alle disse fakturasystemene. Slik at du slipper å bruke tid på dette.

Dersom programvaren har en betal og en gratis versjon er det betal versjonen vi tar utgangspunkt i.

Dersom det er noe som er feil så ta kontakt så skal vi rette opp i det.

 
Funksjonalitet

Conta
Faktura

FakturaNett FakturaX TimeRabbit Fakturer Cretica Faktura Fakturo Send-Regning Debet BeeBills  Visma eAccounting Faktura
Abonnementer og kostnader    
Gratisversjon Nei Nei Nei Nei Nei
Pris (12.mnd)

1290,-

49,-
99,-
Gratis 120,- per bruker Betal ved bruk 69,-
129,-
Betal ved bruk
99,-

Betal ved bruk

Min 35,- mnd

Betal ved bruk

49,-

69,- mnd

457,- 12mnd

109,- mnd

99,- 12mnd

Kostnad på sending av faktura (per stk)    
Du skriver ut og sender selv. Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Faktura sendes på e-post. 3.98,- Gratis Gratis Gratis 5.00,- Gratis 6,- 8,- 5,- Gratis Gratis
Faktura som EHF 3.98,- Ja Nei Nei Nei 6.00,- 6,- 11,- 10,- Nei Nei
Automatisk postlegging av faktura til utsending. 25,- Nei Nei Nei 30,- 25,- 25,- 32,- 29,- Nei Nei
Kundestøtte    
Telefon Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Nettbasert Nei Nei
Kunnskapsbase Nei Nei Nei Nei Nei
Hjelpevideoer Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Administrasjon    
Flere firma Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Flere brukere per firma Nei Nei Nei Nei Nei
Brukerroller Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Systemvarslinger Noen Noen Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Funksjoner og egenskaper    
Flere fakturamaler å velge mellom Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Egen logo på fakturamal
Mulighet for å fjerne applogo på fakturamal
Kunder kan betale faktura med kredittkort Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Muligheter for KID Nei Nei Nei Nei Nei
Opprette faktura i EHF Nei Nei Nei Nei Nei
Repeterende faktura Nei Nei Nei Nei
Massefakturering Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Vedlegg på fakturaen. Nei Nei Nei Nei
Importere kunder og varer. Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Integrert med minst en inkassopartner Nei Nei Nei Nei Nei
Tilbyder av systemet kan sende faktura på papir for deg. Nei Nei Nei Nei Nei
Kopiere faktura Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Kundegrupper Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Spare fakturakladd til senere Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Ingen begrensning på antall fakturaer.
Oppdatert for 2018. Nei Nei Nei Nei

 

Enda mer om K-Soft

Etter det forrige blogginnlegget om K-Soft, firmaet bak fakturaprogrammet Fakt2000 har fleire brukarar av programvaren tatt kontakt med meg. Dei har alle til felles at dei har ein eller fleire uheldige opplevingar med dette firmaet.

Dersom du har positive eller negative opplevingar med K-Soft, eller programvaren som dei tilbyr så vil eg gjerne høyra om det, send da ein e-post til post@fakturasystemer.com eller som ein kommentar på denne posten.

Har også sendt ein del spørsmål til K-Soft, som dei så langt ikkje har svart på.

Oppfølging av denne saken kommer snart.

Brukertest av TimeRabbit

TimeRabbit- https://www.timerabbit.no


 

Mitt inntrykk

TimeRabbit er eit nytt webbasert system for timeføring/fakturering. Sjølv om systemet ikkje er eit reint fakturasystem har vi tatt det med i testinga vår.

Systemet kan du teste gratis i 30-dager før du bestemmer deg for å ta det i bruk. Etter denne perioden er kostnaden for fakturadelen av systemet 120,- per bruker, 70,- per bruker for timeføringsdelen.

Første inntrykket av systemet er bra, det er behagelige fargar, flott skrifttype og forholdsvis lett å finne fram. Systemet har veldig lite funksjonalitet på testtidspunktet, og det tar derfor ikkje veldig lang tid å trykke seg igjennom og teste ut heile systemet.

Det er ikkje mulig å opprette eit vareregister i dette systemet. Du vil derfor måtte skrive inn varen kvar gang du skal opprette ein faktura. Dersom du er uheldig å oppretter ein faktura feil, er einaste måten å endre det på å kreditere heile beløpet. Her skulle der vært mulig å kreditere delar av ein faktura.

Når du oppretter ein faktura blir det oppretta PDF av fakturaen. Fakturamalen som er i bruk synst eg er mangelfull og kjedeleg, systemet oppretter heller ikkje PDF i korrekt A4 størrelse.

Det er muligheiter for å kunne hente ned alle fakturaer frå ein bestemt periode. Det er nyttig dersom ein skal sende dette til rekneskapsførar for vidare handsamming.

Det er mulig å ha fleire bedrifter i systemet, utan at du trenger å opprette ny bruker. Du kan også tildele fleire tilsatte tilgang til firmaet (120,- kr per person). Og til ein viss grad styre kva brukaren skal kunne ha tilgang til.

Konklusjon

Både faktura- og timeregistreringa synst eg er veldig mangelfull. Du får eit heilt enkelt system med få muligheiter og lite med innstillingar. Ingen vareregister og få muligheiter for å hente ut rapporter.

I tillegg er det lenker som ikkje fungerer og små feil som dukkar opp. Systemet er heilt nytt på marknaden, og me skal ta ein ny test av det seinare. 

Du får andre fakturaprogram som har meir funksjonalitet til lågare kostnad. Enn så lenge er det andre system vi heller anbefaler.

Vi har her en oversikt over fakturaprogram som vi anbefaler.

Kritikk mot Conta Faktura.

Conta Faktura som dei siste åra har vært det største og mest brukte fakturaprogrammet har den siste tida fått mykje kritikk frå brukarar av tenesta. Dette skuldast at dei frå 4. november 2017 bestemte seg for å ta betalt for tenester/funksjonalitet som før har vært gratis.

Conta Faktura begynte først å ta betalt for utsending av EHF. Elektronisk faktura har i alle år vært gratis hos Conta Faktura, men nå var det plutseleg slutt. Nå kostar det i underkant av kr 4 for kvar utsending.

Det vart ikkje noko mindre kritikk av at de innførte ein kostnad for å sende faktura på e-post. Prisen ligger også her i underkant av kr 4 per utsending. Det må presiserast at dei likevel er mykje billigare enn sendregning.no, som tar kr 8 per utsending.

Conta Faktura har også muligheit for å ha fleire firmaprofiler, eller klienter som dei kallar det. Dette er ein muligheit som du har i fleire av dei norske fakturaprogramma. Oppgraderer du til Conta Pluss, som er betalingsversjonen til Conta Faktura er det kun ein klient som blir oppgradert. De andre klientane må også oppgraders, til den rette sum av 1612,- kr per klient.

Så om du bruker Conta Faktura med tre klientar, der du har behov for å bruke Pluss utgava på alle klientane, vil dette koste deg kr 4836,- i året. Hos andre fakturaprogram betaler du kun for ein oppgradering, og den gjelder for alle klientane du har tilknytta kontoen din.

Conta kjøpte tidligare i år opp nettfaktura.no. Det gjekk ikkje lang tid før brukarane av systemet fekk beskjed om at de måtte bytte over til Conta Faktura. Dette har også blitt kritisert. Mange som var fornøgde med nettfaktura er nå blitt "tvungen" over til eit system som de meiner er dårligare og kostar meir i bruk.

Det som også mange har lagt merke til er at Conta Faktura framleis reklamerer med at de er eit gratis verktøy. Mange meiner dette ikkje er tilfelle, då funksjoner som er rimeleg "vanlige" kun er å finne i Proff versjonen av programvaren.

Her er nokre døme på tilbakemeldinger Conta Faktura har fått frå misfornøgde brukarar (frå Facebook profilen til Conta Faktura).

Conta Faktura var ein av finalistane i vår kåring over de beste fakturaprogramma på det norske marknaden for ei stund sidan. Og ja, programmet er ikkje dårleg, det dekker dine enklaste behov. Men skal du ha tilgang til alle funksjoner og med fleire klientar, så er dette programmet faktisk ein av de dyraste norske fakturaprogramma ein kan få tak i.

Allikevel er det denne reklamen som dukker opp på Google om ein søker på Conta Faktura.

 

Siste reis for Dokus Faktura

I mai 2017 ble det offentliggjort nyheiter frå firmaet bak Dokus fakturasystem. fakturasystemet vil bli avvikla frå 1. januar 2018. Her er beskjeden som møtte brukarar som no loggar seg inn i systemet.


Dokus var et av systema som me testa i fjor, og som me meinte var midt på treet, men som me synst var dyrt i forhold til tilgjengelig funksjonalitet.

Synd for dei eksisterande brukarane av systemet, men det er alltid eit anna system ein kan byta til. Og me anbefalar framleis systemet som vann vår kåring av beste fakturasystem, Cretica Faktura.

Automatisk registrering av innbetaling ved hjelp av KIDFor ca to veker sidan tok eg i bruk KID-funksjonaliteten som ein finn i Cretica Faktura. Denne funksjonaliteten gjer at ein enkelt og greitt kan opprette fakturaer med KID nummerering. KID-nummeret blir av systemet automatisk oppretta.

Når mine kundar får fakturaen og betaler den i banken sin, må dei oppgje KID-nummeret.

Cretica Faktura vil så registrere at det er kommen innbetaling til meg frå ein bestemt kunde. I tillegg til at betalinga blir registrert på korrekt faktura vil også eg få tilsendt ein e-post med informasjon om mottatt innbetaling. 

Denne funksjonen gjer at eg bruker mindre tid på å holde styr på kven som har betalt og kor mykje dei har betalt. Fakturasystemet held kontrollen for meg.

Så har du mange innbetalingar frå mange kundar vil eg anbefale deg å ta KID i bruk i Cretica Faktura.

Takk for meg og nå tilbake til faktureringa!

 

Hold deg langt unna Fakt2000 fra K-Soft

 


Skal du skaffe deg eit fakturaprogram anbefaler eg deg å lese testen og vurderingane som eg har gjort tidligare, og ikkje hoppe på det fantastiske tilbodet frå K-Soft. Her skal eg skrive kort kvifor eg meinar det.

Det er nok fleire enn meg som har mottatt reklame frå den norsk/svenske firmaet K-Soft. Tidligare bombarderte dei faxmaskiner landet over med reklame for det "fantastiske" fakturasystemet Fakt2000, i de siste årene har dei gått vekk frå fax-reklame (så vidt eg veit) og heller bombardert e-postadressene til nystarta bedrifter med reklame for det same produktet.

Kort tid etter at eg hadde registrert bedrifta min kom den første e-posten frå dette firmaet. Det første eg reagerte på er at det i e-posten står fylgjande:

Dere har mottatt denne email siden dere har valgt å være en del av vår emailliste, hvilket vi setter stor pris på. Hvis dere ønsker å legge til en annen emailadresse eller ikke lenger ønsker å være en del av maillisten;

Ein ting som er sikkert er at eg ALDRI har meldt med på ein e-postliste til dette firmaet. Sjølv om eg bruker den vedlagt avmeldingsadressa fortsetter desse e-postane å komme. Når en kommer inn på den avmeldingssida som er lenka til i e-posten blir ein møtt av teksten:

Malinglisten til K-Software brukes kun til å sende ut tilbud og informasjon om våre produkter eller tilbud til utvalgte seriøse bedrifter. Vi er alltid nøye med å holde en høy moralsk og etisk standard, og sender derfor kun ut svært korte/enkle tilbud som ikke belaster Deres internett forbindelse.

I e-posten står det at eg har valt å være ein del av deira emaillista, i denne teksten står det at dei sender den ut e-posten til utvalte seriøse bedrifter. For det første blir ikkje denne e-posten kun sendt ut til utvalte bedrifter, den blir nok sendt til alle adresser som dei klarer å få tak i.

At dei helde ein høg moralsk og etisk standard motbeviser dei kraftig med desse gjentatte utsendingane, sjølv etter at eg har meldt meg av. Og repeterande utsendingar av spam til min e-postadressa belastar faktisk internettforbindelsen som eg har.

På nettsidene til programmert (http://www.k-soft.no) står det side opp og side ned om kor mange som bruker dette systemet, og kor bra det er. Tar du eit søk på nettet etter fakturaprogram og spesielt Fakt2000 vil du finne nokre sider som snakkar veldig positivt om dette systemet (eg lure på kven som står bak desse sidene?), men om du går litt lenger ned i søkeresultata vil du få eit heilt anna bilde av dette produktet og firmaet bak.

I min tidligare test og kåring av gode norske fakturaprogram var ikkje dette produktet med. Det var ikkje fordi produktet var ukjent for meg, men fordi eg etter korttids uttesting såg at dette var eit produkt av så låg kvalitet at dette måtte ein berre halda seg unna.

Avslutningsvis vil eg vise til dei to første linjene i spam e-posten som K-Soft sender ut:

Nesten alle faktureringsprogrammer er svært like hverandre, og dessuten vanskelige å bruke for vanlige folk. Grunnen til dette er at faktureringsprogrammer lages av meget datainteresserte personer. Og det som er lett for dem, er vanskelig for vanlige folk.

Min tidligare test av fakturasystem viser at dette som K-Soft hevder ikkje er tilfelle, og sjølv om eg fant min favoritt blant dei systema som eg testa var det ingen av systema som var vanskeleg for vanlege folk å bruka, slik som K-Soft hevdar. Funksjonsmessig vil eg påstå at alle systema som eg testa ut er betre og har meir funksjonalitet enn det som Fakt2000 har.

Her har eg samla saman nokre ressursar som eg har funnet om dette programmet og firmaet bak det.


Her er utkast av heile spam mailen som blir sendt til "utvalgte kundar"

Hei.
Nesten alle faktureringsprogrammer er svært like hverandre, og dessuten vanskelige å bruke for vanlige folk.
Grunnen til dette er at faktureringsprogrammer lages av meget datainteresserte personer. Og det som er lett for dem, er vanskelig for vanlige folk.
Men vi bedriftsledere ønsker noe som er lett å skjønne og å bruke og som dessuten fungerer uten problemer, slik at vi i stedet kan bruke tiden til det som er viktig.
For noen år siden skjønte vi dette og lanserte Fakt 2000, et annerledes faktureringsprogram.
Fakt 2000 er laget for vanlige folk.
Det er svært lett å skjønne og å bruke, samtidig som det er særdeles driftssikkert.
Suksessen lot ikke vente på seg og Fakt 2000 er nå et av markedets mest solgte programmer med over 40.000 bedrifter som kunder, og flere hundre bedrifter oppdager hver måned fordelene med å bruke Fakt 2000.
Siden vi selger svært mye, kan vi dessuten selge et høykvalitativt program til en meget lav pris, kun kr 970,- eks. mva.
Ønsker dere å vite mer, er det bare å besøke oss på: http://www.k-software.net/fakt2000.htm eller sende oss en email på kontakt at k-software.net.
Ha en fortsatt flott og fremgangsrik dag : )
 
Med Vennlig Hilsen 
Emanuel Imanuelsen 
K-Soft
 
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. K-Soft is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.
 
NB. Vennligst ikke svar til denne emailadresse siden denne postkassen ikke leses av mennesker.
NB2. Dere har mottatt denne email siden dere har valgt å være en del av vår emailliste, hvilket vi setter stor pris på. Hvis dere ønsker å legge til en annen emailadresse eller ikke lenger ønsker å være en del av maillisten; 

Forskjellige lenker

Produktside : K-Soft Norge AS

Sider som omtaler produktet veldig positivt (hmm)

http://www.k-soft.name/?gclid=CNCsh5-B2tMCFU63GwodaEELVw

https://www.gulesider.no/f/k-soft-norge-as:84266399

Ikkje fullt så positive sider:

http://no.samfunn.forbruker.narkive.com/A6doF9M6/svindlerfirma-k-soft-norge-as

https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=464043

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2308294

https://no.trustpilot.com/review/www.k-soft.se

http://www.dahn.cc/bakbilder/K_soft_Norge___Dom_fra_Oslo_Tingrett.pdf

http://tjomlid.com/2008/07/20/fakt-2000-aka-fucked-2000/

https://no.wikipedia.org/wiki/K-Soft

https://groups.google.com/forum/#!topic/no.kultur.humor/Mb9Xn4Tz2Zo

https://www.digi.no/artikler/k-soft-tapte-soksmal-mot-kritikere/198782

Slå saman fleire fakturakladdar

I siste oppdatering av Cretica Faktura vart det lagt til muligheita for å slå saman fleire faktura- eller tilbudskladdar til ein felles kladd. Denne funksjonen er perfekt for meg då eg ofte lager fleire kladdar til same kunde. I staden for å skrive ut og levere fleire forskjellige eksemplara til kunden, kan eg enkelt slå disse saman til eit dokument, enklare for kunden og enklare for meg.

Eg skal her vise framgangsmåten for å få brukt denne funksjonen.

Denne funksjonen er ikkje aktivert som standard i brukarkontoen. Eg må derfor aktivere denne. Det gjer eg under Tilleggstenester. Denne funksjonen er gratis for alle de med betalingsabonnement.Etter at tjenesten er suksessfullt lagt til et det bare å gå inn på fakturaoversikten. Da vil du i menyen til høgre få opp eit val med navet "Slå sammen", trykk på dette.

Da vil denne skjermen dukke oppI utgangspunktet kan innstillingane bare stå slik som de er. Trykk OK for å fortsette.

Her ser du korleis fakturaoversikten min ser ut før/etter at eg har kjøyrt denne funksjonen.
Ved å bruke denne funksjonen vil det bli oppretta ein ny kladd og alle kladdar som inngår i denne vil etter samanslåinga bli slettet.

Så er det berre å jobbe vidare med denne eine kladden. 

Conta Faktura tar over nettfaktura.net

I slutten av oktober 2016 vart det i ein pressemelding frå Conta Faktura kjent at dei kjøper opp og tar over Nettfaktura.net.

Både Nettfaktura og Conta Faktura har vært rangert høgt oppe på trefflistene til Google dei siste årene. Denne overtakinga vil gjera at Conta vil verta endå meir "konge på haugen", og sjansane for at brukarane skal kunne finne noen av dei andre systema som er på marknaden vil bli mindre.

Conta seier i same pressemelding at ved overtakingstidspunktet hadde nettafaktura.net over 26000 brukarkontoar. Kor mange av dei som er aktive seier dei ikkje noko om.

Vi i Fakturasystemer.com hadde tidligare i år en test av mange norske fakturasystemet, i den testen såg vi ikkje på nettfaktura.net. Dette skuldast fleire grunnar. Ein av grunnane var at det ikkje oppfylte våre minimumskriterium. Conta fikk vi testa og de var en av finalistane i vår kåring.

Når Conta tar over tenesta vil de innan kort tid legge den ned, dermed vil de brukarane som høyrer til på nettfaktura.net måtte sjå seg etter nytt fakturasystem, eller bli "tvansflytta" til Conta Faktura.

Vi vil anbefale alle som ikkje ønskjer å være med over til Conta Faktura prøve ut det fakturasystemet som vi anbefaler, nemlig Cretica Faktura.

Trykk her for å få 2 månadar med gratis tilgang til Cretica Faktura - Profesjonelt abonnement

Nye funksjonar på veg

Etter at eg tok fakturaprogrammet Cretica Faktura aktivt i bruk i april i år har eg brukt det fleire gongar i veka. Dette har gjort at eg har rimeleg god kontroll på dette flotte fakturaprogrammet.

For noen få månader sidan vart eg med ei Cretica Faktura testgruppe. Dette gjer at eg får tilgang til å teste ut nye funksjonar i programvare før den blir tilgjengeleg for alle.

Den siste tida har eg vært med på å teste ein ny funksjon for timeregistrering. Timeregistreringsfunksjonen gjer det veldig enkelt å føre timer på ein kunde, for så seinare overføre desse til faktura som kunden skal få. Eg gjer litt arbeid mot kundar og då vil denne funksjonen gjere det lett for slike som meg å halde komplett oversikt over timer som er ført, fakturert og arkivert.

Funksjonen er ikkje heilt klar endå, eg kan derfor ikkje vise nokon skjermdump på korleis dette vil sjå ut, men kan sei så mykje at dette blir bra. 

Det var alt for i dag, takk for meg.

Oppdatering på min daglege bruk av Cretica Faktura

For nokre månadar sidan utropte eg Cretica Faktura til det beste fakturaprogrammet på den norske marknaden. Sidan den tid har eg brukt systemet veldig mykje. Mange fakturaer er blitt sendt og kunderegisteret er blitt ganske så stort.

Eg bruker ikkje dette programmet kvar dag, men i snitt loggar eg kanskje inn i systemet eit 4-5 gonger i månaden. Det meste i dette systemet går av seg sjølv, så det er for det meste når eg skal oppretta ein faktura eller registrera ein betaling at eg er inn i systemet.

Systemet er heile tida under kontinuerlig utvikling og nye og betre funksjonar dukkar heile tida opp. Den siste funksjonen som eg nyttar meg mykje av er bilagsregisteret. 

Bilagsregisteret lar meg laste opp bilag som bedrifta har, enten det er inntekt eller utgiftsbilag. Dette gjer at det er veldig enkelt å halde oversikten over pengeflyten til firmaet. Så denne funksjonen får tommel opp frå meg :).

Dette var alt for denne gang, reknar med det ikkje går like lang tid til neste innlegg.
 

Få Cretica Faktura Profesjonell gratis!!

Eg har gjort ein avtale med gjengen bak Cretica Faktura, og alle nye brukarar som registrerer seg ved å klikke på lenka under får gratis tilgang til det profesjonelle abonnementet til fakturasystemet i 2 månader.

Trykk her for å registrere 2 månadar med gratis tilgang til Cretica Faktura - Profesjonelt abonnement

Du kan når som helst endre eller avslutte kundeforholdet! Tilbudet er tidsbegrensa, så her er det bare å slå til så fort som mulig..

And the decision is....

Nå har eg den siste tida testa ut fleire av dei norske fakturasystema som er på markedet. Då eg ikkje har nokon føresetningar eller ønske om å føre regneskap (dette tar eit rekneskapsfirma seg av) var det kun reine fakturaprogram eg testa ut.

Planen vidare vil for meg være å ta i bruk det valgte fakturasystemet og lage fleire brukarveiledninger i bruken av det systemet. Dette for eg sjølv skal få god kontroll på fakturasystemet, men og for at de andre også skal kunne dra nytt av det eg finner ut.


Ved hjelp av Google er det ikkje vanskeleg å finne fram til fakturaprogram. Conta Faktura og SendRegning er dei som oftast dukker opp i søkeresultata. Eg leita litt djupare og fann fram til fleire andre gode system.


Dei fleste programma som eg testa var eller hadde ein gratis versjon tilgjengeleg. For å få full tilgang til alt av funksjonalitet måtte eg som regel oppgradera til ein betal versjon. Betalversjonane på dei fakturaprogramma som eg testa låg på mellom 500 og 2000 kr året, alt etter kva behov eg var på jakt etter.


Etter lang og grundig testing var det tre system som valet sto mellom

Det var fakturasystema Debet Faktura, Cretica Faktura og Conta Faktura

Desse tre systema hadde alle det som eg var på jakt etter, var lette å bruke og hadde ein grei prissetting.

Valget mitt er:

Sjølv om alle tre systema er meir en gode nok til det som eg skal bruke dei til, var det likevell eit system som skilte seg ut.

Systemet gav meg frå starten ein god "magefølelse" og eg fann meg raskt til rette i systemet. Systemet har ein grei pris og er spekket med funksjonalitet.

Valget mitt er uten tvil Cretica Faktura.

Brukertest av Fakturo

Fakturo - http://www.fakturo.noMitt inntrykk

Fakturo.no er eit anna fakturasystem på den norske marknaden. Her er det viktig å halda dysleksien i sjakk og ikkje forveksla detta med det forrige systemet som eg testa, nemleg fakturer.no.

Dette systemet lar deg teste ut funksjonane som er tilgjengelig ved å bruke ein demokonto. Etter å ha kjapt trykt meg rundt i systemet sitt eg igjen med inntrykket på at her får du det "basise" som du treng og ikkje stort meir. Kort fortalt, faktura, kunde, vare, betalingar og nokre rapportar.

Det eksisterer og nokre muligheter for å eksportere og importere kundar til systemet, og slik er alltid bra. Systemet vil fungere greitt til dei heilt enkle tinga men etter å ha testa dei fleste reine norske fakturasystem så veit eg at det er fleire andre system der ute som betre og meir nyttige.

Postitivt at dei tilbyr eit API som gjer at du kan koble andre systemet mot desse fakturasystemet. Nokon av det som trekker ned er maks antall varelinjer per faktura (100stk), få forskjellige fakturamaler og at det virker som om systemet har vært "dødt" lenge. Er i alle fall lite aktivitet på bloggen til systemet

Konklusjon

Greit system som kan fåes i gratis versjon, betalt versjonen tiul 99,- er derimot ikkje verdt pengane. Er andre system der ute som tilbyr det samme gratis, så styr unna.

Brukertest av Fakturer

Fakturer - http://www.fakturer.noMitt inntrykk

På fakturer.no slapp eg å opprette ein konto, då eg kunne teste ut systemet med ein demokonto. Førsteinntrykket etter at eg har logga meg inn er at dette er eit "gammalt" system. Designet på systemet bære preg av å være frå midten av 2000 talet.

Det trekker også ned når eg i eit norsk system her og der blir møtt av engelske tekstar.

Etter at den største skuffelsen over layout og design har lagt seg startar eg med å undersøka systemet. På hovudsida ligger det nokon hurtigval som for å få meg raskt i gang.

Velge å opprette ein ny faktura og kjem då inn på fakturaoversikten. Her må eg enten velja ein av dei eksisterande kundane eller oppretta ein ny før eg kan forsette. Etter litt klabb og babb har eg fått oppretta ein faktura.

Eg blir lettare frustrert over korleis denne nettstaden er bygd opp. Både layout og funksjonsmessig er eg ikkje fornøgd med detta. Eg får aldri heilt den rette "feelingen" på at dette er eit system som eg vil fortsetta med. Eg trykker med derfor raskt igjennom dei fleste funksjonar og konstaterer at dette er første og siste gangen eg bruker dette systemet.

Konklusjon

Kort fortalt så vil eg ikkje anbefale dette systemet, alt for lite funksjonar og eit design som gjer at eg får flashback til 2005 gjer at eg helde meg langt unna dette systemet, og da bør du og gjera.

Brukertest av SendRegning

SendRegning- http://www.sendregning.noMitt inntrykk

Dette var eit av systema som eg kjente til før eg starta denne gjennomgangen av fakturasystemet. Systemet var litt krunglete å komme i gang med, det var mykje informasjon som måtte fyllast ut før eg kom meg i gang.

Sjølve brukargrensesnittet til systemet er eg ikkje fornøgd med. Det er mange klikkbare tekster rundt i systemet, desse kan være vanskeleg å legga merke til då dei ikkje er utforma som vanlege knappar. Så eg måtte lese litt meir av teksten på skjermen for å kunne bruke systemet skikkeleg.

Konklusjon

Når ein blir kjent med systemet så går det å opprette ein faktura ganske enkelt. Men eg trur ikkje dette er eit system som fungerer for mitt bruk.

At systemet vart utsatt for hacking i fjor er heller ikkje med på å overbevisa meg at dette er eit system som eg vil satse på.

Brukertest av Debet

Debet - http://www.debet.noMitt inntrykk

Fakturasystemet som eg i dag testa ut er Debet. Systemet har et enkelt og fint brukargrensesnitt som gjer at ein raskt finn fram til dei oppgåvene ein vil ha løyst.

Etter at eg hadde oppretta dei obligatoriske kundane og varene var det sjølve faktureringa som sto for tur. Den første fakturaen oppretta eg innan kort tid. I dette fakturasystemet som i dei andre eg har testa har du muligheita til å sende faktura i EHF format eller Debet kan ta seg av leveringa.

Debet reklamerer med at dei har oversiktelege lister, og det stemmer. Kunde, vare og fakturalister er oversiktelege og gjer meg god beskjed om statusen til dei forskjellige faktura.

Konklusjon

Systemet virke kjapt og gjer det som det er laget for. Skal du ha tilgang til meir funksjonalitet så må programmet bli oppdatert til betalversjon. Heilt greitt program dette.

Brukertest av Cretica Faktura

Cretica Faktura- https://www.cretica.no

Mitt inntrykk

I dag testa eg ut faktureringssystemet Cretica Faktura. Dette systemet som så mange andre system har ein gratis versjon og ein betal versjon. Der ein får tilgang til meir funksjonalitet om ein betaler litt.

Rett etter at eg hadde registrert meg fekk eg ein melding på e-post. Her måtte eg aktivere meg som brukar i systemet. Etter dette var gjort logga eg meg inn og vart møtt av ein velkomstskjerm som fortalte meg kort om kva eg måtte gjere før eg tok systemet i bruk.

Etter at forskjellige personlige innstillingar og forskjellige utvidingar var aktivert oppretta eg mitt første firma. På velkomstskjermen til det nye firmaet mitt vart eg også ønsket velkommen og det var vist nokre punkt som eg måtte gjennomføre før eg kunne sende min første faktura.

Etter at alle firmainnstillingane var gjennomført var det å opprette kundar og varer som sto for tur. Dette gjekk veldig lett i eit flott og intuitivt grensesnitt. Oppretting og utsending av min første faktura i dette systemet gjekk raskt og var heile tida veldig oversikteleg.

Eg hadde kun tilgang til gratis delen av systemet, men hadde likevel tilgang til mykje funksjonalitet som eg normalt hadde trudd ein skulle måtte betale for.

Her får du mange funksjoner på gratisversjonen, men du får tilgang til endå fleire i betalingsversjonen. 1000,- for eit år med standardversjonen er på ingen måte skremmande.

Konklusjon

Eit veldig bra system som eg likte veldig godt, så langt i testinga er Cretica Faktura det systemet som eg har likt best og som eg føler gjer meg tilgang til mest funksjonalitet.

Brukertest av FakturaNett

FakturaNett - http://www.fakturanett.noMitt inntrykk

FakturaNett er eit system som eg fann etter litt leiting på Google. Systemet har ein gratisversjon og ein betal versjon. Eg gjekk for gratisversjonen og kort tid etter eg hadde registrert meg var eg klar til å teste ut systemet.

Det første som møtte meg var ei framside og ein meny med mange valg. Det var bla lagt inn ein hurtigmeny som gjorde at eg kom raskt i gang med å opprette kundar, varer og fakturaer.

Det er fleire nyttige funksjonar i systemet, slik som f. eks timeregistrering og eksportering av data til Visma rekneskapsprogram, då dette var funksjoner som ikkje var tilgjengelig i gratis versjonen vart dei ikkje testa.


Systemet har ein muligheit for at rekneskapsførarar skal kunne logge seg inn og hente ut det dei trenger frå din konto, dette er ein nyttig og grei funksjon.

For å få full utbytting av systemet må ein gå for Gull versjonen, til 1485,- i året. Om systemet er verdt denne prisen er eg litt usikker på. Mange funksjonar er tilgjengelig og det er bra, men eg synst at utforminga og brukaropplevelsen av systemet virke litt amatørmessig. Her burde nok utviklarane hyrt inn nokre folk til å ta seg av det kosmetiske.

 

Konklusjon

Som de fleste andre fakturasystem så dekker dette systemet det du trenger, men eit design som ikkje appellerer til meg gjer at eg ikkje heilt klarer å anbefale dette systemet.

Brukertest av Conta Faktura

Conta Faktura - http://www.conta-faktura.noMitt inntrykk

Conta Faktura er for mange synonymt med fakturasystem på nett. Dei har lang fartstid innan nettbasert fakturering, og eit enkelt søk på Google vil utan tvil returnere mange treff.

For å ta systemet i bruk må du fylle ut eit registreringsskjema, med informasjon om deg og ditt firma. Etter at dette er unnagjort kjem du inn i hovudskjermen til systemet.

Der får du ein oversikt over alle fakturaer som er forfalt. Det er lett å navigera seg rundt i systemet då dei fleste vala er store og tydelege.

Grensesnittet er enkelt å finne fram i. Det å opprette din første faktura går greitt og byr ikkje på dei store problema.

De fleste konkurrentane til Conta tilbyr å kunne forhåndsvise fakturaen i PDF format, dette gjer ikkje Conta, men under opprettinga av fakturaen jobbar du i eit grensesnitt som gjer deg eit inntrykk av korleis utsjånaden blir til slutt.

Når du er ferdig med å opprette fakturaen kan du sende den til kunden på fleire forskjellige måtar. Conta kan ta seg av sendinga av fakturaen for 29,- per faktura.

Systemet leverer ut fleire forskjellige rapportar om du eller regneskapsføraren din måtte ønske det.

Sjølv om all reklame på nettet seie at Conta Faktura er gratis så stemmer ikkje det heilt. Dei fleste funksjonar er gratis, men skal du ha tilgang til heile systemet kostar det deg i underkant av 1300,- året.

Konklusjon

Systemet er heilt greitt, og som dei andre systema eg har testa fungerer dette fint. Det har dei funksjonane du trenger for å opprette og sende ut fakturer raskt.

Grunnen til at "alle" tar dette systemet i bruk trur eg skuldast Conta sin eksponering på f. eks Google. Conta dukkar opp på så mange treff at konkurrentane ikkje slepp til.

Eg seier ikkje at dette er eit dårleg program, men eg meiner det finnes fleire vel så gode men kanskje ikkje fullt så kjente program der ute på nettet. 

Brukertest av FakturaX

FakturaX - http://www.fakturax.noMitt inntrykk

Å bli bruker av FakturaX går raskt og smertefritt, og eg er innen kort tid inne i programmet. Som i de fleste fakturaprogram blir eg her møtt av ein skjerm som oppsummerer firmaaktiviteten. I tillegg har eg enkelt tilgang til kundar, fakturaer og produkt frå ein meny på toppen av sida.


Oppretting av data som trengs går kjapt og utan problem, og ein faktura er innan kort tid produsert. Fakturamalen som brukast her er ein standard F60 mal, det er ein slik faktura med gul del nederst på arket. Programmet inneheld ikkje lika mykje funksjoner som mange av dei andre programma eg har testa, men har det viktigaste.

Konklusjon

Dette systemet synst eg vart litt for "simpelt" for meg. Programmet hadde dei grunnleggande funksjonane som ein kan forventa av eit fakturasystem, men ikkje stort meir.  Sjølv om dei grunnleggande funksjonane var der, så føle eg at dette programmet blir for "simpelt" for dei fleste. Du kan iallfall få andre program som er gratis som har fleire og betre funksjonar.

Brukertest av Dokus fakturasystem

Dokus - http://www.dokus.no

Mitt inntrykk

Det første systemet som eg testa var Dokus. Systemet har ikkje ein gratis versjon men tilbyr dei første 30 dagane gratis. Eg valgte likevel å teste dette systemet.

Opprettingen og første innlogging i systemet gjekk uten problem, og eg vart møtt av ein oversiktskjerm.

På denne skjermen hadde eg oversikt over inntekter og utgifter knytt til firmaet mitt. Det var også lenker til dei mest brukte funksjonane i systemet.

Eg lagde raskt min første faktura i ein enkel og oversikteleg fakturaskjerm. Der la eg inn dei opplysningane som eg trengte for å lage min første faktura.

Den ferdige fakturaen vart rask generert og sendt ut til riktig kunde. Å lage ein repeterande faktura var heller ikkje noko problem i dette systemet.

I Debet kan du også legge inn dine eigne bilag, desse kan bli scanna inn og lagra i systemet for seinare nedlastning. Dette var ein grei funksjon synst eg. Ein fann også ein enkel timeføringsdel. Denne var litt enkel, men fungerer heilt ypperleg om du kun har behov får å registrere den slags informasjon for din eigen del.

Kunder vart raskt registrert, dei kunne også bli lagt inn i grupper for å lette jobben med å finne tilbake til dei seinare. 

I tillegg kunne eg legge inn heilt enkle firmadetaljer.

Konklusjon

Systemet er heilt greitt, men ikkje noko meir enn det. Har ikkje funnet noen feil eller noko å "ta dei på", men for månedsprisen på 199,- så forventer eg litt meir funksjonalitet. Bilagsmuligheten og enkelt brukergrensesnitt trekker opp.

Nettbaserte norske fakturasystemer

Eg har den sista tida satt meg ned og testet ut fleire norske fakturasystemer. Dette fordi eg ønsker å finne eit fakturasystem som er lett å bruke og som eg lett kan sette meg inn i. Det fakturasystemet som finner skal eg kunne bruke i den daglige driften av eit enkeltmannsforetak som eg har under oppretting.

Det er viktig at systemet som eg velger er lett å bruke og har dei funksjonane som eg trenger for at denne delen av forretningen skal gå knirkefritt.

På den norske marknaden er det mange fakturasystem å velge mellom, og meir eller mindre alle som eg fann virker slik som dei skal. Dette gjorde det litt verre å finne eit "favorittsystem". 

Når eg vurdera systema var det nokre punkt som var viktig for meg, dei var:

  • Systemet tilbyr ein gratis versjon.
  • Mulighet til å sende ut faktura med fleire forskjellige metoder.
  • Sette opp faktura som blir repetert etter ein intervall.
  • Bra grensenitt og lett å ta i bruk.
  • Heilhetsinntykket som eg sitte igjen med.
  • Følger norske fakturaregler.

Dette er noen av kriteriene som eg la til grunn. Noen av systema som eg testa brukte eg lenger tid i enn andre. Dette kunne skuldast at dei var meir avanserte og tilbydde fleire funksjonar som eg då måtte setta med inn i.

Det første fakturasystemet som eg testa var Dokus, beskrivelsen av det system kjem i morgo.

Velkommen til denne bloggen

Denne bloggen skal eg bruke til å forklare og vise korleis eg velger ut og setter opp eit fakturasystem.

Det eksisterer mange fakturasystem ute på nettet, både utenlandske og norske. Eg vil i neste innlegg gå igjennom fleire av systema som finnes på nettet, og komme med litt fordeler og ulemper om dei forskjellige systema. Eg vil ha fokus på norske fakturasystem, då dei som regel er laga for norske forhold.

Den neste veka skal eg bruke til å finne og teste ut fleire norske system, og så vil eg presentera kva eg har funnet i slutten av veka.

Om du har nokon tips på fakturaprogram du meiner eg bør teste ut, skriv det i kommentarfeltet :)

Les mer i arkivet » August 2018 » Juni 2018 » Mai 2018